• DO POBRANIA

  • Pobierz

   Zestawienie działek terenów inwestycyjnych

  • Pobierz

   Memorandum informacyjne Terenów Inwestycyjnych CTL Logistics w Sosnowcu – wersja angielska

  • Pobierz

   Mapa terenów inwestycyjnych z numeracją działek oraz z przeznaczeniem terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  • Pobierz

   Memorandum informacyjne Terenów Inwestycyjnych CTL Logistics w Sosnowcu

  • Pobierz

   Mapa do Uchwały Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 roku.

  • Pobierz

   Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo- -wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

  • Pobierz

   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec