• Katowice - Ściegiennego

  Nieruchomość położona w Katowicach obręb Śródmieście – Załęże  w okolicy ulicy Ściegiennego. Sąsiaduje z osiedlem „Dębowe Tarasy” i Silesia City Center. Usytuowana pomiędzy ogródkami działkowymi i osiedlem mieszkaniowym.

  Transakcja z inwestorem:

  Grunty przeznaczone do sprzedaży

  Powierzchnia nominalna terenu:

  Nieruchomość składa się z trzech działek geodezyjnych 1, 2, 3, o łącznej powierzchni 4 692 m².

  Stan techniczny terenu:

  Nieruchomość niezabudowana w kształcie wąskiego prostokąta o bokach ok. 23 m x 200 m, zadrzewiona. W ewidencji gruntów oznaczenie „Tk”.

 • Przeznaczenie terenu:

  Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

  ogródki działkowe, zespół garaży, usługi edukacji,

  teren ulic zbiorczych planowanych.