• Oświęcim - Monowice

  Nieruchomość położona w Oświęcimiu obręb Monowice  w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów Chemicznych „Dwory”, okolice ul. Stara Droga.

  Transakcja z inwestorem:

  Grunty przeznaczone do sprzedaży.

  Powierzchnia nominalna terenu:

  Nieruchomość składa się z 19  działek geodezyjnych  o łącznej powierzchni  19 203  m².

  Stan techniczny terenu:

  Nieruchomość niezabudowana w kształcie prostokąta, nie stanowi jednolitego terenu, częściowo zadrzewiona. Położona pomiędzy liniami kolejowymi. W ewidencji gruntów oznaczenie „rola”.

 • Przeznaczenie terenu

  Dla nieruchomościi uchwalone jest studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Zawarte w nim zapisy określają przeznaczenie terenu jako położone w strefie  przemysłowej obejmującej zespół przemysłowo – usługowy Dwory, w obszarze funkcjonalnym zieleni niskiej, łęgowej i izolacyjnej.

   

  "Istnieje możliwość zakupu pojedynczych działek".