• Sławków - obręb Niwa

  Nieruchomość położona w Sławkowie w obrębie Niwa , przy torach kolejowych.

  Transakcja z inwestorem:

  Grunty przeznaczone do dzierżawy lub sprzedaży.

  Powierzchnia nominalna terenu:

  Nieruchomość składa się z 36 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 8 940 m².

  Stan techniczny terenu:

  Nieruchomość położona jest wzdłuż torów kolejowych, które są własnością Spółki Polski Gaz S.A. Działki nie tworzą w całości jednolitego obszaru i  nie posiadają dostępu do drogi. 

 • Przeznaczenie terenu:

  Powyższa nieruchomość posiada plan zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów powyższe działki w przeważającej części posiadają oznaczenie Ls V( lasy klV). W księdze wieczystej  nr 33590 sposób korzystania nie został określony.

   

  "Istnieje możliwość zakupu pojedynczych działek".