• Ruda Śląska

  Nieruchomości położone w Rudzie obręb Kochłowice i Ruda Śląska w okolicy ulic: Tunkla, Pordzika, Śląskiej, 1- Maja, Klary oraz na granicy z Chorzowem w okolicy ul. Czempiela.

  Działki w użytkowaniu wieczystym.

  Transakcja z inwestorem:

  Grunty przeznaczone do sprzedaży.

  Powierzchnia nominalna terenu:

  Nieruchomość składa się z 19 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 100 586 m².

  Stan techniczny terenu:

  Nieruchomość niezabudowana, kształt długie wąskie działki po torze kolejowym. W ewidencji gruntów oznaczenie „Tk”.

 • Przeznaczenie terenu:

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części przeznaczone jako tereny zielone.

   

  "Istnieje możliwość zakupu pojedynczych działek".