• Chorzów Batory

  Nieruchomości położone w Chorzowie dzielnicy Batory obręb Hajduki Dolne w okolicy ulic: Stefana Batorego, Czempiela, Niedźwiedziniec oraz na granicy z Rudą Śląska. Działki w bezpośrednim sąsiedztwie centrum logistycznego „Prologis”.

  Działki w użytkowaniu wieczystym.

  Dostępne działki

  • 281/9
  • 284/68
  • 287/10

  Transakcja z inwestorem:

  Grunty przeznaczone do sprzedaży.

  Powierzchnia nominalna terenu:

  Nieruchomość składa się z 6 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 45 206 m².

  Stan techniczny terenu:

  Nieruchomość niezabudowana, kształt długie wąskie działki po torze kolejowym. W ewidencji gruntów oznaczenie „Tk”.

 • Przeznaczenie terenu:

  Według zapisów planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą z dnia 1 lipca 2004 r. nr XXII/430/2004 teren oznaczony jako: KK/P.

   

  "Istnieje możliwość zakupu pojedynczych działek".