Kontakt

CTL Maczki-Bór S.A.
Dział Nieruchomości

ul. Długa 90
41-208 Sosnowiec

telefon : 48 (032) 29 90 289
             48 (032) 29 90 287

fax :      48 (032) 29 90 113


: